Kim jestem

Naukowy umysł z artystyczną duszą

Biolog zwierząt,
Zoopsycholog i Trener zwierząt,
Fotograf zwierząt,
Equine Assisted Coach.
Łączę te kompetencje w unikalnym modelu pracy TO INSPIRETM

SPECJALNOŚĆ:

  • Praca ze zwierzętami: socjalizacja, habituacja, terapia zachowań lękowych;
  • Praca z ludźmi: Inteligencja Emocjonalna, komunikacja niewerbalna;
  • Fotografia: zwierzęta, dzika przyroda.


ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

  • Neurobiologiczne mechanizmy zachowania (Cognitive & Behavioural Neuroscience);
  • Emocje i Inteligencja zwierząt;
  • Zoosemiotyka;
  • Biologia dzikiej przyrody (Wildlife Biology).

DOROBEK NAUKOWY:

Na podstawie autorskich badań naukowych, poświęconych złożonym funkcjom poznawczym zwierząt, po raz pierwszy w historii dowiodłam funkcjonowanie u koni konstruktu psychologicznego, zwanego „Teorią Umysłu” (ang. Theory of Mind, ToM), przypisywanego do tej pory wyłącznie ludziom. Wykazałam, że konie trafnie odczytują ludzkie intencje, świadomie i rozmyślnie komunikują się z nimi za pomocą mowy ciała oraz doskonale wykrywają i odzwierciedlają ich autentyczne stany mentalne.

Odkrycie to stało się inspiracją do napisania książki pt. „Teoria Umysłu u Koni”.

Więcej informacji o książce

MOJE MOTTO
„Gdziekolwiek idziesz, idź z całym swoim sercem”
(Konfucjusz)

Zobacz moje kwalifikacje