INSPIRACJA – ŹRÓDŁO MOTYWACJI W TRENINGU ZWIERZĄT

Jednym z głównych założeń filozofii pracy ze zwierzętami TO INSPIRE TRAININGTM jest INSPIROWANIE, czyli pozytywne zachęcanie zwierzęcia do współpracy z człowiekiem, motywowanie go do kreatywnego szukania rozwiązań i podejmowania działań z własnej woli, dając mu CEL, WYBÓR i nasze WSPARCIE.

Nie uzyska się tego poprzez karę, przymus czy zastraszanie. Metody awersyjne dają w efekcie posłusznego niewolnika, który będzie jedynie odtwarzał wyuczony schemat ze strachu i chęci uniknięcia presji/stresu, nie z zaangażowania.

Natomiast, aby mieć w swoim pupilu prawdziwego partnera, potrzebujemy zainspirować go do współpracy z nami, dając mu prawo do wolnej woli oraz na tyle atrakcyjne warunki i korzyści z pójścia ścieżką, którą mu proponujemy (której od niego oczekujemy), aby sam chciał nią podążyć i na niej wytrwać. To nie zwierzę ma coś dla nas zrobić, ale to my mamy zrobić coś dla niego, by ono chciało się dla nas starać.

Inspiracja oznacza życzliwe, pełne szacunku podejście, gdzie MOTYWACJA zwierzęcia jest ukierunkowana na DO – chęć zdobycia nagrody, będącej pozytywnym rezultatem podjętych działań oraz wynikającej z samego PROCESU działania. W przypadku zaś metod awersyjnych, motywacja zwierzęcia ma kierunek OD, czyli chęć uniknięcia kary/przykrych konsekwencji zachowania – działania lub jego zaniechania.

Myśląc o nagrodach, wiele osób ogranicza się do stosowania ich w postaci jedzenia (smakołyków), ale w rzeczywistości istnieje o wiele więcej możliwości i warto z nich korzystać podczas treningu. To choćby: uwaga opiekuna, pochwała słowna (uwaga: musi być ona najpierw zasocjowana z nagrodą, zwierzę musi rozumieć, ze dana pochwała oznacza nagrodę), zabawa, pieszczoty, wsparcie (psychiczne i fizyczne), zaspokajanie istotnych dla zwierzęcia w danym momencie potrzeb psycho-fizycznych… W zależności od preferencji danego osobnika – różne rodzaje nagród będą miały dla niego różną wartość emocjonalną/znaczenie, toteż ważne jest, by wiedzieć, kiedy jakiej użyć, by utrzymać jego motywację na odpowiednio wysokim poziomie.

Należy również zaznaczyć, że nagroda powinna pojawiać się nie tylko za dobrze wykonaną pracę, ale przede wszystkim za STARANIE, za wysiłek i zaangażowanie, które nasz pupil wkłada w postawione mu przez nas zadanie. Jeśli będziemy nagradzać go jedynie za efekt, może stracić motywację i szukać dróg na skróty, bo proces dochodzenia do celu nie będzie dla niego wystarczająco atrakcyjny. Natomiast, jeśli będziemy doceniać jego gotowość do współpracy z nami, kreatywność, aktywność, podejmowanie prób znalezienia rozwiązania czy konstruktywnego komunikowania się z nami – da z siebie o wiele więcej, niż moglibyśmy oczekiwać!

Docenianie jest częścią inspiracji, a inspiracja jest źródłem motywacji, płynącej z wewnątrz, autentycznej, pochodzącej z serca.

Podobnie jest z ludźmi. Możesz krytykować innych i wytykać im błędy, rozliczać z efektów, tylko po co? Czy ktoś z nich poczuje się dzięki temu lepiej? Albo będzie miał z Tobą lepszą relację i chętniej z Tobą współpracował…? Myślę, że nie. Tracicie na tym wszyscy. Natomiast, chwaląc i doceniając ludzi za ich zaangażowanie, okazując im szacunek, życzliwie wspierając i „przyłapując” na tym, co dobre – dajesz im powód, motywację do tego, by chcieli starać się bardziej i stawać się coraz lepsi. I każdy  wygrywa. Po prostu 🙂